گزارش ذخیره

من در یک فیلم هستم! - در مورد فیلم ها به زبان انگلیسی صحبت کنید!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:34 تریلر «Smells Like Justice»
03:39 در/روشن تنظیم شود
05:36 ساخته شده / فیلمبرداری / فیلمبرداری شده
06:12 شرح ماجرا
07:25 ستاره / ظاهر / پخش
09:07 بازیگران
10:17 اونی که کجا / اون پسری که
11:23 بیا بیرون
12:01 سوال پرسیدن
12:46 پیچ و تاب
14:05 بازی فیلم!

فرستادن