گزارش ذخیره

تاریخچه مختصری از توالت ها - فرانسیس د لس ریس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/٢٥ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن