گزارش ذخیره

نحوه استفاده از عادات برای کمک به یادگیری: 3 روش


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/١١ (١ سال قبل)

00:00 از عادات برای کمک به یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنید
01:39 1. عادت ها را برای موفقیت کنار هم بگذارید
03:46 2. اهداف کوچک تعیین کنید
05:40 مقاوم باش
07:40 3. جشن بگیرید
10:34 به خودت جایزه بده

فرستادن