گزارش ذخیره

این چیزی نیست که شما انتظار دارید: ترفند شماره 1 برای لهجه بهتر


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:14 صحبت کردن در مورد اینکه راشل چگونه این دوره را ارائه کرد
01:38 تجسم
03:47 درس کافی شاپ

فرستادن