گزارش ذخیره

نگویید "Stop Saying ..." - انگلیسی را مانند یک بومی صحبت کنید


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٢٨ (٣ سال قبل)

فرستادن