گزارش ذخیره

چگونه شیائو تانگ نمره 8 را در اسپیکینگ آیلتس به دست آورد


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٤ (٤ سال قبل)

00:35 چه احساسی دارید؟
02:42 چگونه برای آیلتس آماده شدید؟
06:35 برای آمادگی در آزمون اسپیکینگ چه کارهای دیگری انجام دادید؟
07:36 بزرگترین چالش شما چه بود؟
09:51 آیا کاری وجود دارد که بخواهید متفاوت انجام دهید؟
11:51 مراحل بعدی برای شما چیست؟

فرستادن