گزارش ذخیره

نحوه صحبت کردن در مورد آب و هوا در انگلیسی - گرامر، صفت ها، افعال، اسم ها و اصطلاحات


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/١٨ (٥ سال قبل)

فرستادن