گزارش ذخیره

2019 سالی برای تسلط به زبان انگلیسی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/٠٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:08 سال جوی
03:28 دوباره شروع کنیم
09:52 نتیجه

فرستادن