گزارش ذخیره

در شرایط ناخوشایند چه باید گفت - قسمت 1


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/١١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:37 وقتی از هم جدا شدی چی بگی
04:00 وقتی کسی خوش آمدگویی خود را بیش از حد لفت داد، چه باید گفت
05:51 وقتی دوستی غذای بدی درست کرد چه باید گفت؟
07:24 وقتی کسی که به طور اتفاقی با او قرار می‌گذارید می‌خواهد آن را جدی کند، چه باید گفت
08:42 وقتی دوستتان می خواهد کاری را انجام دهد که شما نمی خواهید چه بگویید.
10:22 وقتی کسی عزیزی را از دست داده چه باید گفت
12:28 نتیجه

فرستادن