گزارش ذخیره

چگونه به این سوالات رایج "How" در انگلیسی پاسخ دهیم


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/١٨ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:49 تا اینجای کار خیلی خوبه
01:29 من نمی توانم شکایت کنم
02:10 تا اینجا خیلی خوبه
02:52 نه خیلی بد
03:35 مرور

فرستادن