گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Goad


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/١٠/٣٠ (١٠ سال قبل)

فرستادن