گزارش ذخیره

فورا انگلیسی خود را با 3 کلمه آسان بهبود بخشید!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/١٥ (٦ سال قبل)

فرستادن