گزارش ذخیره

قدرت SVO: برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی | مارک کولک ESL - تمرین صحبت کردن


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٢ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:40 الگوهای SVO
04:05 گفتگو

فرستادن