گزارش ذخیره

100 عبارت انگلیسی: موضوع - صحبت کردن درباره خانه شما | آموزش مکالمه پیشرفته


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٤ (١ سال قبل)

فرستادن