گزارش ذخیره

واژگان و نام های میوه ها، سبزیجات و آجیل + تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٠١ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:12 سبزیجات میوه ای
03:22 تلفظ
06:10 سبزیجات
08:53 آجیل

فرستادن