گزارش ذخیره

آموزش پیشرفته لغات انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:23 مردم
02:44 اصطلاحات رایج
04:08 حقوق بشر
05:11 اسلحه
06:14 عبارات
09:45 اصطلاحات
12:22 عالی و توانا
13:33 نقل قول آقای راجرز
16:07 بشردوستانه
18:21 اصطلاحات صلح
20:53 چگونه در مورد شما صحبت کنیم

فرستادن