گزارش ذخیره

نحوه استفاده صحیح از «little»، «a little»، «few» و «a few» | اشتباهات رایج در زبان انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٥ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:04 نمایه محتوا
02:35 تفاوت بین "little" و "few"
03:32 تفاوت بین "little" و "a little"
04:55 تفاوت بین «few» و «a few»
06:20 رایج ترین اشتباه
07:39 امتحان نهایی

فرستادن