گزارش ذخیره

چگونه اولین سیستم متروی جهان ساخته شد - کریستین ولمار


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/٣٠ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن