گزارش ذخیره

اگر همه انسان ها ناگهان ناپدید شوند چه اتفاقی می افتد؟ - دن کوارتلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/٢٦ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن