گزارش ذخیره

5 راه برای بهبود زبان انگلیسی روزانه | انگلیسی را روزانه یاد بگیرید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/٠٥ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:21 همه چیز را به انگلیسی تغییر دهید
03:01 یک مهارت بیاموزید
06:38 چند وظیفه ای
08:41 شناسایی جایی که کمبود دارید

فرستادن