گزارش ذخیره

تافل جدید - اسپیکینگ سوال 4 - نمونه سوالات و پاسخ ها گنجانده شده است


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/١٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:32 تغییرات گفتاری تافل
02:30 سوال اسپیکینگ تافل 4
04:40 نمونه سوال
05:40 یادداشت های اسپیکینگ
10:09 روبریک درجه بندی
10:55 چک لیست
12:41 نکات نهایی

فرستادن