گزارش ذخیره

با ادغام ها به طور طبیعی انگلیسی صحبت کنید: I'D, YOU'D, HE'D ...


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٥ (١ سال قبل)

فرستادن