گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی: آیا از ادغام ها و کاهش ها به درستی استفاده می کنید؟


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 مکالمه 1
04:56 استفاده از ادغام ها
05:25 استفاده از کاهش ها
06:01 T-تلفظ
06:14 به جامعه بپیوندید
06:31 مکالمه 2
12:14 خلاصه ادغام ها
15:07 مکالمه 3
22:37 شما چه فکر می کنید / دانش آموزان من چه فکر می کنند
22:57 مکالمه 4
34:49 آکادمی من را بررسی کنید / لایک کنید و در کانال من مشترک شوید

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
سال گذشته