گزارش ذخیره

من از این فیلم متنفرم! انگلیسی خوب را از فیلم های بد یاد بگیرید


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٥ (٢ سال قبل)

فرستادن