گزارش ذخیره

عبارات رایج انگلیسی با "make" و "do"


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/٠٢/٣٠ (١١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:54 Make
11:13 تمرین

فرستادن