گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی با اما واتسون و الن


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/١٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:27 Dating English Guys
01:47 Dating in English
09:16 Discourse Markers
15:29 Dating

فرستادن