گزارش ذخیره

مکالمه روزانه انگلیسی - گوش دادن و صحبت کردن را برای زندگی واقعی تمرین کنید


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٠٢ (٢ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:10 خانواده
01:01 رستوران
02:17 کتاب ها
03:33 مسافرت رفتن
05:03 سایت اینترنتی
06:24 غذا
07:25 لوازم خانگی
08:40 اتاق های مورد علاقه
09:46 هدیه
10:43 مکان تاریخی
11:40 حرف
12:33 سرگرمی ها
13:28 موسیقی
14:34 خريد كردن
15:27 تعطیلات
16:32 حیوانات
17:37 آلودگی
18:44 ورزش ها
19:53 مدرسه
20:56 جشنواره ها
21:50 یک در شکسته
23:02 ما خیلی جلو رفتیم
24:30 خونه بدون تو خیلی ساکته
25:42 امیدوارم بگی آره
26:53 از طریق کتاب
27:49 یک چالش
28:59 هیچکس بیرون نبود.
30:28 من والیبال بازی نمی کنم
31:37 هیچ کس تا به حال به ما زنگ نزده که شکایت کند.
32:31 دو سنت من را بگذار

فرستادن