گزارش ذخیره

دلیل شگفت انگیز آواز خواندن پرندگان - پارتا p. میترا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٢/٠١ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن