گزارش ذخیره

آمریکایی ها واقعاً در مورد افراد با لهجه چه فکر می کنند


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/٢٤ (٥ سال قبل)

فرستادن