گزارش ذخیره

چرا باید «صد سال تنهایی» را بخوانید؟ - فرانسیسکو دیز-بوزو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/٠٨ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن