گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Castigation


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٨/٢٦ (١٠ سال قبل)

فرستادن