گزارش ذخیره

24 افعال عبارتی برای تجارت - درس افعال عبارتی انگلیسی تجاری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/١٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:49 راه اندازی یک کسب و کار جدید
06:04 مدیریت یک بخش

فرستادن