گزارش ذخیره

5 راه برای بهبود زبان انگلیسی با آنیتا


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:27 خودت را اصلاح کن
06:02 زندگی واقعی انگلیسی
06:35 گفتار متصل
10:07 نکات اضافی
14:13 دانشتان را امتحان کنید

فرستادن