گزارش ذخیره

واقعاً چگونه انزجار را به زبان انگلیسی بیان می کنیم!؟ درس واژگان پیشرفته!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٣ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:43 صدا
04:12 واژگان
06:00 زبان عامیانه
06:48 اصطلاحات

فرستادن