گزارش ذخیره

لیسنینگ، واژگان، درک مطلب: انگلیسی تجاری


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٢٥ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:15 لیسنینگ
02:22 واژگان
10:32 تست

فرستادن