گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Alacrity


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٣/٣٠ (١٠ سال قبل)

فرستادن