گزارش ذخیره

25 مورد از مخالف ها - تست زماندار (صفت) #3 | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٦ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:21 تست زمان‌دار مخالف
06:09 جمله را تمام کن

فرستادن