گزارش ذخیره

گیج کننده ترین اشتباه انگلیسی - آیا شما گفتید CAN, CAN'T


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٣٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:32 Can درمقابل Can't - انگلیسی بریتانیایی
06:09 Can درمقابل Can't - انگلیسی آمریکایی
07:28 اعداد گیج کننده - TY در مقابل TEEN

فرستادن