گزارش ذخیره

چگونه مانند یک آمریکایی انگلیسی صحبت کنیم


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/٢٩ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:25 سلام کردن به یکدیگر
03:36 اوه خدای من
04:24 واقعا جدی
05:06 نام به دوستان
05:49 در لحن
06:31 شلیک
07:07 به هیچ وجه

فرستادن