گزارش ذخیره

نگویید "SORRY!" | واژگان بهتر انگلیسی | چگونه عذرخواهی کنیم


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:25 چرا این مهم است
02:39 روش هایی برای گفتن "I'm sorry"
02:52 My mistake
03:24 My Bad
04:13 I owe you an apology
06:02 Formal Apology

فرستادن