گزارش ذخیره

چگونه کبوترها جهان را تسخیر کردند - الیزابت کارلن و جوانا مولز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/٢٤ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن