گزارش ذخیره

20 اصطلاح مفید انگلیسی که بومی زبان ها استفاده می کنند


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/١٢ (٣ سال قبل)

00:00 بیایید چند اصطلاح انگلیسی را یاد بگیریم!
00:41 White elephant
01:03 White lie
01:45 White-collar
02:14 White-collar resort
02:39 Blue-collar
02:52 Out of the blue
03:50 Once in a blue moon
04:14 I have the blues
04:44 Blue blood
05:16 To paint the town red
06:04 Red tape
06:34 Roll out the red carpet
06:57 Red herring
07:28 Catch somebody red-handed
07:44 Silver spoon in one’s mouth
08:16 Golden opportunity
08:41 Golden parachute
09:39 Green with envy
09:58 Green light
10:14 Grey area
10:42 Black sheep

فرستادن