گزارش ذخیره

هر روز با افراد بومی انگلیسی صحبت کنید - به راحتی یک شریک صحبت پیدا کنید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٤/١٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 نکته 1 به افراد بومی در حال حرکت دسترسی داشته باشید
03:51 نکته 2 با یک مدرسه زبان محلی تماس بگیرید
05:04 نکته 3 نظر دهید
05:57 نکته 4 بازی های ویدیویی بازی کنید
07:05 نکته 5 ملاقات
09:06 نکته 6 گروه های فیس بوک

فرستادن