گزارش ذخیره

بهترین کتاب برای زبان آموزان انگلیسی چیست؟ | جاستین موری


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٢٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:18 کتاب های مورد علاقه جاستین
02:32 توصیه کتاب به چه معناست
09:03 از کدام دریچه فرهنگی به جهان می نگرید؟
10:48 لنز فرهنگی جاستین
15:18 جاستین کتاب هایی را توصیه کرد
19:05 درس با ونسا

فرستادن