گزارش ذخیره

چگونه به انگلیسی فکر کنیم | یک آموزش آسان و قدرتمند


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٠ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:12 دستورالعمل آموزشی
00:36 عکس اول
05:31 عکس دوم
09:12 عکس سوم
12:24 عکس چهارم
18:43 لایک کنید و مشترک شوید

فرستادن