گزارش ذخیره

100 جمله مفید انگلیسی برای بهبود تسلط شما در مکالمه انگلیسی | انگلیسی روزانه


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٢ (١ سال قبل)

فرستادن