گزارش ذخیره

چگونه خداحافظی کنیم: بازگشت به مجموعه مبانی انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٥/٠٣ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:12 اصطلاحات
02:57 Have a good one
03:38 Catch you later
04:18 Catch you on the flipside

فرستادن