گزارش ذخیره

آموزش استفاده از کاما در 15 دقیقه


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 ابزاری که می تواند در مورد کاما به شما کمک کند
00:58 از چی استفاده کنم
01:29 کاما با لیست ها
02:43 کاما با صفت
04:32 کاما بین دو جمله مستقل
05:52 یک سوال از شما
06:22 یک کاما بعد از جملات مقدماتی
08:15 کاما بعد از عبارات مقدماتی
09:23 کاما با کلمات مقدماتی
09:59 کاما در وسط جمله
12:05 کاما قبل از برچسب سوال
12:51 یک کاما با یک نقل قول
13:25 کاما در تاریخ
14:07 کاما با نام
14:17 یک کاما در یک آدرس
14:51 از یک کاما برای تنظیم اعداد مثبت استفاده کنید

فرستادن