گزارش ذخیره

چه چیزی باعث انقلاب فرانسه شد؟ - تام مولانی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٠٦ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن