گزارش ذخیره

120 متضاد رایج در انگلیسی از a-z | فهرست متضادها (قسمت اول)


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/١١ (٥ سال قبل)

فرستادن